Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evanjelický kostol Svätého ducha, Sládkovičova 12

Kostol je situovaný do priestoru bloku zástavby ulíc Fraňa Mojtu a Sládkovičovej ulice.
Kostol v pôdorysom premietnutí má elipsoidný tvar (nie elipsa). Srdcom konštrukčného riešenia strechy je Vierendelov väzník. Priečne nosné väzníky sú kotvené do horného a dolného pásu väzníka, čím sa vytvorila možnosť osvetlenia priestoru presbytéria denným svetlom cez priestor medzi zvislicami väzníka. Tvarovanie nosníka má aj ďalší význam z hľadiska formovania vnútorného priestoru, ktorý zohľadňuje umiestnenie organu v prednej časti.
Hlavná loď kostola je vo svojej prednej časti zaoblená s rovnakým polomerom ako vzadu. Priestor spoločenskej miestnosti nadväzuje na jednu z bočných stien a plynule sa otvára v rovnakom polomere smerom k oltáru. Smerom k oltáru je riešený priestor kazateľnice na ľavej strane. v strede je umiestnený obetný stôl a na pravej strane Babtistérium. Osvetlenie oltára denným svetlom cez strešný svetlík. Spoločenská časť, ktorá svojim pôdorysným riešením v tvare oblúka nadväzuje na uličnú zástavbu, podporuje hmotu kostola, ale tým že odokrýva jeho nástupnú fasádu, nesnaží sa mu konkurovať. Vo fasáde je zakomponovaná subtílna veža, ktorá je orientovaná do dôležitých uličných priehľadov. Výsledky pôvodného i doplňujúceho inžinierskeho – geologického prieskumu doporučili spôsob zakladania = hĺbkové zakladanie (vibrotlakové piloty systému vuis).
Objekt kostola má zvislé nosné konštrukcie navrhnuté, ako železobetónové steny v pôdorysom tvare elipsy. Hrúbka nosných stien je 300 mm. Ich výška je rozdielna. Určuje ju tvar hlavného strešného nosníka. Vlastná strešná konštrukcia je riešená systémom primárnych oceľových nosníkov uložených na obvodové murivo a dolný resp. horný pás, hlavného nosníku. z architektonického dôvodu sú nosné steny miestami značne vyľahčené.

Kontakt:
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Sládkovičova 12,
tel. +421 37 651 44 13, https://www.ecavnr.sk/