Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Župný dom

Župný dom je postavený na juhozápadnom úpätí kopca, na ktorom je vybudovaná najstaršia časť mesta, nitriansky hrad a Horné mesto.
V suteréne západného krídla župného domu boli archeologickým výskumom v 90. rokoch 20. storočia zistené zvyšky stavieb, o ktorých sa predpokladá, že sú fragmentmi stredovekého opevnenia a brány do Horného mesta.
Na mieste súčasného objektu bol vybudovaný župný dom už v 17. storočí. Koncom 18. storočia ho nahradila mohutná neskorobaroková palácová stavba. V priebehu 19. storočia budovu viackrát upravovali. Zásadnejšia neobaroková prestavba sa uskutočnila okolo roku 1874 podľa plánov architekta E. Dümmerlinga. Definitívnu podobu nadobudol župný dom v rokoch 1905 až 1908, pri výraznej prestavbe, tvaroslovne uplatňujúcej doznievajúce neoslohy, ale najmä nastupujúcu secesiu. Jej autorom bol architekt V. Czigler, ktorý rešpektoval hmotový rozsah budovy, v exteriéri zdôraznil hlavnú fasádu orientovanú do Župného námestia a západnú fasádu západného krídla orientovanú do Jesenského ulice. Reprezentatívne miestnosti sústredil predovšetkým do severného krídla, vo výzdobe ktorých dominantne uplatnil geometrickú secesiu.
Najhodnotnejšie priestory objektu predstavujú sály na prízemí a poschodí severného krídla spolu s vestibulmi a hlavné trojramenné schodisko s fontánou v zrkadle. Obnova severného krídla župného domu bola uskutočnená v rokoch 2007 – 2011.
V súčasnosti je tu sídlo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nitrianska galéria

Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965. Svoju činnosť zahájila v budove veľkého seminára – vtedy Oblastného nitrianskeho múzea. Ešte v tom istom roku získala priestory v budove bývalého župného domu, kde sídli dodnes. Výstavnú činnosť v župnom dome zahájila 12. decembra 1965 výstavou bývalých a vtedajších nitrianskych výtvarníkov. Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná v roku 1968 oblastná a od roku 1972 krajská pôsobnosť. V roku 1980 otvorila galéria v rámci svojej správy Galériu mladých – ojedinelú svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytovala priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V roku 1982 bola v súvislosti so správou diel z pozostalosti akad. maliara Františka Studeného premenovaná na Galériu Františka Studeného. Od roku 1990 niesla názov Nitrianska štátna galéria. Založením regionálnych kultúrnych centier bola galéria začlenená pod Ponitrianske kultúrne centrum a jej názov znel Ponitrianska galéria až do roku 1999, kedy sa vrátila k pôvodnému a súčasnému názvu Nitrianska galéria.
Nitrianska galéria disponuje piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály, ktoré  prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salón  je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia.  Priestor pre alternatívne umenie BUNKER od roku 2008  poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga. V roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne i diela staršieho dáta z oblastí maľby, plastiky, kresby, grafiky a iných médií. Zároveň je aj akousi náhradou za chýbajúce stále expozície.   www.nitrianskagaleria.sk

Vedeli ste, že okrem výstavnej činnosti ponúka galéria aj bohatý program kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí?