Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cyrilometodské námestie

Sochárska kompozícia
Kompozícia pozostáva z kópií 12 sôch apoštolov, kríža, sochy Krista a súsošia tzv. Malej Kalvárie. Sochy zhotovil z pieskovca sochár Anton Brandl v rokoch 1870-1873, kríž bol zhotovený neznámym autorom v roku 1762. Staršie je i súsošie tzv. Malej Kalvárie. V čase ich zhotovenia si ich kupovali významní nitrianski mešťania, ale aj cirkevné osoby. Súčasné námestie je zároveň pôvodným miestom osadenia, z ktorého boli sochy odstránené v 50. rokoch 20. stor. V 90. rokoch 20. stor. mestský úrad vyvinul úsilie o nájdenie a znovuosadenie kompozície na námestie. Šesť sôch apoštolov a socha Krista bolo nájdených v Jelenci, jedna socha sa našla v Ladiciach. Všetky sochy boli v dezolátnom stave. V rokoch 1997-1998 Mesto Nitra začalo realizovať projekt „Dotvorenie Cyrilo-metodského námestia“, v rámci ktorého boli nájdené sochy zreštaurované a chýbajúce sochy boli opätovne vymodelované na základe dobových fotografií. Koncepcia rozmiestnenia sôch nie je totožná s pôvodným rozmiestnením v 19. stor. z dôvodu súčasných rozdielov v teréne námestia a tomu prispôsobenej architektonickej úpravy námestia v 20. stor.

 
Kláštor piaristov a Kostol sv. Ladislava
Kláštorný komplex, pozostávajúci z kolégia, kostola a gymnázia vznikal vo viacerých etapách. Základný kameň týchto budov bol položený 9. júna 1701 za biskupa L. Maťašovského. Spočiatku sa začalo so stavbou kláštora s kaplnkou v ľavom krídle a školy v pravom krídle. Pre veľký počet rehoľníkov kaplnka už nestačila, preto sa medzi oboma krídlami uprostred dal postaviť prvý kostol. Keď rektor Adolf Nemčéni zadovážil potrebné finančné prostriedky, kostol dal zbúrať. V roku 1742  sa začalo s výstavbou terajšieho dvojvežového chrámu. V roku 1759 celý komplex vyhorel, no po nadobudnutí finančných prostriedkov sa začalo s jeho opravou a dobudovaním. V roku 1789 bol vysvätený nitrianskym biskupom Františkom Fuchsom.
Celý komplex tvorí dominantu Dolného mesta a skladá sa z niekoľkých častí. V rokoch 1701 – 1702 bola vybudovaná kláštorná časť, ako kláštor rádu piaristov. Budova kláštora je dvojposchodová a čiastočne podpivničená. Objekt je prístupný z námestia dvoma hlavnými a dvoma vedľajšími vstupmi. Architektúra budovy vytvára vo vnútri dvorný priestor, ktorý je obstavaný zo všetkých strán.
Kostol sv. Ladislava je ranobarokovou dvojposchodovou stavbou, ktorá je umiestnená v strede budovy kláštora. Vstup do kostola je situovaný v strede.  Hlavné priečelie kostola má mohutné postranné veže, na vrchole s ozdobnými medenými vežami. V južnej veži sa nachádzajú tri zvony z roku 1928 a jeden nový z roku 2011..
Vedeli ste, že v piaristickom gymnáziu sa uskutočnilo stretnutie s Matkou Terezou?

Piaristický kostol je najväčšou barokovou stavbou v meste Nitre. Konsekrácia sa uskutočnila 20. septembra 1789, už dva roky predtým bol však kostol vyhlásený Uhorskou kráľovskou komorou za farský kostol Dolného mesta bez narušenia užívateľského práva piaristov. Farským bol kostol až do roku 1992. Dvojvežové priečelie so stredným štítovým nadstavcom s nikou a volútami je rímsou delené na dve časti. Spodná je dvojposchodová s vysokým pilastrovým rádom, v hornej časti sú spomínané barokové veže so stredným štítovým nadstavcom. Kostol je jednoloďový, zaklenutý pruskými klenbami, sakristia valenou klenbou. Na ľavej strane sanktuária (z pohľadu návštevníka chrámu) je sakristia, nad ktorou je oratórium, dnes je tu zriadená historická piaristická knižnica. Pod svätyňou je priestranná krypta, v ktorej boli pochovávaní v minulosti členovia rehole a niektorí významní obyvatelia Nitry. Na pravej strane kostola za sanktuáriom je drevená zlatom ozdobená kazateľnica z konca 17. storočia. Pôvodný organ postavil okolo roku 1800 významný trnavský organár Valentín Arnold. Organ prešiel viacerými rekonštrukciami, posledná sa uskutočnila v rokoch 2005 – 2006 firmou Rieger–Kloss z Krnova. Dnes má organ tri manuály, 39 registrov a približne 2600 píšťal a je považovaný stredno-koncertný nástroj. Krížovú cestu vytvoril v roku 1942 Elemír Jozef Meszáros. Pôvodné fresky zobrazovali významné udalosti uhorských dejín zviazané so životom sv. Štefana, sv. Imricha, sv. Alžbety a sv. Margity Uhorskej z rodu Arpádovcov. V rokoch 1940 – 1941 však bol kostol vymaľovaný. Jeho interiér bol celkovo obnovený, pričom staré fresky boli nahradené novými znázorňujúcimi dejiny kresťanstva v Nitre. Realizoval ich významný maliar a reštaurátor, nitriansky rodák Edmund Massányi. Hlavný oltár – Oltár sv. Ladislava, kráľa a patróna kostola pochádza z roku 1750 a kostolu ho daroval bývalý žiak piaristického gymnázia Anton Grassalkovič, ktorého rodový erb sa nachádza nad oltárnym obrazom. Po stranách lode je symetricky rozmiestnených šesť oltárov z umelého mramoru. Na pravej strane sanktuária sa nachádza jediný drevený oltár kostola – oltár Božského Srdca.
Chrámová loď je do komplexu včlenená tak, že rozdeľuje vnútorné nádvorie kláštora na dve časti. Ozdobou interiéru kostola je rozmerný oltár baldachýnového typu z roku 1750. Okrem hlavného je tu ešte ďalších šesť párových bočných oltárov. Pruské klenby nesú neskorobarokové nástenné maľby vytvorené umelcami z radov piaristov. Po roku 1940 ich doplnili o ďalšiu freskovú výzdobu s motívmi z dejín mesta Nitra. Ich autorom je nitriansky výtvarník Edmund Massani. Na maľbách na stenách kostola nachádzame vyobrazenie Pribinovho kostola, príchod sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu ako aj námet z modernejších dejín mesta -vysviacku prvých 3 slovenských biskupov v Nitre v roku 1921.  (Informácie zo stránky dokostola.sk)

 

Historické fotografie (Slávnostná doprava zvonov pred piaristický kostol v Nitre, dátum 18.06.1928, fotky sú od p. Janka Stupku) sú zo stránky Klubu priateľov starej Nitry.