Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Telegdyho ulica

Nasledujúce tri pohľadnice asi v dušiach mnohých Nitranov vyvolávajú nostalgické pocity. Zachytávajú to, čo bolo v Nitre ešte v sedemdesiatych rokoch 20. storočia skutočnosťou a čo navždy odniesol čas, resp. neľútostná asanácia. Telegdyho ulica dnes už neexistuje.

 

Telegdyho_ulica_okolo_roku_1915

Telegdyho ulica okolo roku 1915
Na pohľadnici vidieť Telegdyho ulicu, ktorá sa v povedomí starších generácií vynorí skôr ako Malošpitálska ulica alebo ako ulica Československej armády.  Na zábere vpravo je rožná jednoposchodová budova, ktorú dal postaviť obchodník István Csernyák. Známa bola aj ako „stará kráľovská pošta“, pretože 1. októbra 1895 do nej z Engelovho domu premiestnili poštový úrad. Pošta mala dobrú polohu, pretože sa nachádzala neďaleko medzinárodnej cesty spájajúcej Krakov a Viedeň. Okrem pošty bol v novej budove aj telegrafný úrad. Zaujímavosťou je, že ešte pred presťahovaní pošty, presne 26. januára 1895, v nej začala fungovať prvá mestská telefónna ústredňa s 35 účastníkmi. Objekt slúžil potrebám poštového a telegrafného úradu do roku 1931, keď sa presťahoval do budovy novej pošty. V susedstve starej kráľovskej pošty vidieť fasádu budovy, ktorú dal v rokoch 1888 a 1889 postaviť biskup Augustín Roskoványi pre chudobinec, sirotinec, internát a ženský útulok s Kaplnkou sv. Jozefa.

 

Telegdyho_ulica_okolo_roku_1900

Telegdyho ulica okolo roku 1900
Zaujímavý záber s pochodujúcimi vojakmi a ich veliteľom na koni pred Engelovým domom, ktorý v tých časoch patril k najhonosnejším v meste. Možno aj preto ho často označovali ako Engelov palác. Postavili ho v roku 1883 ako dvojvežičkový objekt. Jeho majiteľ Jozef Engel bol bohatým obchodníkom s obilím. Do roku 1895 bola na prízemí Engelovho domu kráľovská pošta. Engelov dom bol prístupný aj z protiľahlej Krížnej ulice (bývalá Engelova ulica). Celý objekt mal v prenájme daňový úrad. Krížna ulica ústila na jednom konci do Kupeckej ulice a na druhom do Kapitulskej ulice (dnešná Mostná ulica). Budova vyhorela v roku 1896 a už nikdy ju neobnovili v pôvodnej kráse. Traduje sa, že dlhé roky pred Engelov dom na poludnie chodil verklikár, ktorý jeho majiteľovi zahral melódiu, za ktorú dostal zopár drobných. Ako vidieť na obrázku, ulica bola vydláždená. Na dlažbu použili kocky zo žulovej bane na Zobore. Vľavo v pozadí vidieť južné krídlo Veľkého seminára v Hornom meste.

 

Telegdyho_ulica_okolo_roku_1899

Telegdyho ulica okolo roku 1899
Ďalší pohľad do Telegdyho ulice, tentoraz zo severnej strany. Pohľad smeruje k Mestskému domu. Tento záber nebýval veľmi častý. Na pohľadnici sú známe budovy: vpravo Engelov dom, vľavo tzv. Malý špitál – objekt postavený biskupom Augustínom Roskoványim. Ulicu pomenovali po biskupovi Jánovi Telegdym, ktorý sa správal k mešťanom láskavo a spravodlivo. V roku 1632 s nimi uzavrel dohodu – konvenciu, v ktorej upravil vzťah biskupstva a Dolného mesta. U panovníka vymohol potvrdenie starých výsad Nitry a v závete apeloval na svedomie svojich nástupcov, aby dohodu dodržiavali.

 

 

(Alojz Krčmár, Nitra na starých pohľadniciach, 2006)