Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kostol všetkých svätých (Kynek)

Zrejme pôvodne románsky kostol bol barokovo prestavaný v r. 1728. Je to jednoloďo-vý objekt s polkruhovou svätyňou, sakristiou na južnej strane svätyne, s organovou emporou na západnej strane lode a vežou v západnom priečelí. Baroková prestavba kostola bola zrealizovaná pričinením rodu Užovičovcov, ktorí obec Kynek získali v r. 1694. Pri prestavbe bola do pôdorysu kostola zahrnutá románska polkruhová svätyňa, zaklenutá kupolovou klenbou. V 2. polovici 18. st. mala loď drevený strop a jeden ol-tár s obrazom Všetkých Svätých, so sochami svätcov a plastikou Najsvätejšej Trojice. V roku 1791 bol kostol klasicisticky upravený a rozšírený na západe o prístavbu s vežou a na juhu sakristiou so zaobleným uzáverom a rovným stropom. Fasády člení sokel, rímsy a lizénové rámy. Pravouhlý portál zvýrazňuje šambrána s ušami a klenákom. Interiér kostola zdobí nástropná maľba s motívom Nanebovzatia P. Márie od E. Massányiho z r. 1941. K hodnotným súčastiam mobiliáru patrí neogotický hlavný oltár z r. 1883 so spomenutým barokovým obrazom Všetkých Svätých a sochami sv. Ladislava a sv. Imricha z 18. st., rokokové obrazy sv. Jána Nepomuckého a sv. Alžbe-ty v klasicistických rámoch z 2. pol. 18. st. a klasicistická mušľovitá svätenička z červeného mramoru. Na severnej stene svätyne sa nachádza gobelínový obraz s postavou Ježiša, ktorý vyšívala grófka Užovičová–Blundellová koncom 19. storočia.